Välj ditt nätverk

Här väljer du din väg in i UR access

Den här tjänsten fungerar som en växel som skickar dig vidare till din mediecentral - via din mediecentral når du programmet. Om du väljer att markera "Kom ihåg min mediecentral" så skickas du vidare direkt dit utan att gå via den här sidan, tills du stänger webbläsaren. Om du råkar välja fel så kan du stänga webbläsaren för att komma till denna sida igen.

Vad är UR access?

Läs mer om UR access på http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Lana-program/Universitet-och-hogskolor

Tillhör din skola inte en mediecentral?

Här finns en lista på landets alla mediecentraler
http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Lana-program/Skolor